HOME

KTO SME

ČO ROBÍME

REFERENCIE

CERTIFIKÁTY A OCENENIA

KONTAKT

 
zateplenie

 

NAŠE PRODUKTY

     
     
  gulka

Zateplenie a izolovanie
plochých striech
polyuretanovými doskami
Thermobase PUR

  gulka

Spádovanie plochých
striech polystyrénbetónom
TB 300

  gulka

Hydroizolácie
Generálne opravy
Obhliadky

  gulka

INDEX, s.p.a., Taliansko

  gulka

Termobetón TB 300

  gulka

Thermobase

  gulka

PVC Fatrafol

  gulka

PVC, TPO
SOPREMA FLAG

  gulka

Index Prothermo PUR

  gulka

Elastocene

  gulka

Mineral design

  gulka

Prominent
Vapordiffuser
Armodillo

     

download

iso
 

prothermo pur

INDEX PROTHERMO PUR


SKLADBA SYSTÉMU

MINERAL ELASTOCENE P
(vrchná hydroizolačná vrstva s ochranným bridlicovým posypom)

THERMOBASE PUR 35 V 30 - 80mm
(samozhášavý tvrdený polyuretám s kaširovaným modifikovaným APP podkladovým pásom na vrchu)

PROMINENT V (ALU) -
(špeciálny nopový modifikovaný APP pás, tvoriaci parozábrannú a expanznú vrstvu)

ČO JE INDEX PROTHERMO PUR?
Strešný zatepľovací hydroizolačný systém pre zateplenie plochých striech s expanznou vrstvou.

ZLOŽENIE A SKLADBA SYSTÉMU:

MINERAL ELASTOCENE P
vrchný hydroizolačný SBS polymér-bitúmenový pás s farebným minerálnym povrchom

THERMOBASE PUR 35 V 30 - 80mm
tepelnoizolačný polyuretánový pás s hydroizolačnou vrstvou na povrchu

PROMINENT V (ALU)

podkladný nopový hydroizolačný APP polymér-bitúmenový pás s odvetracím účinkomVÝHODY A POUŽITIE:

DOKONALÉ ODVETRANIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA: systém nopov zaručuje dokonalú distribúciu pár a vzduchu pod tepelnou izoláciou
RÝCHLA MONTÁŽ: aplikácia všetkých vrstiev nastavením, bez potreby kotvenia
NAJVHODNEJŠIE POUŽITIE: obnova a dodatočné zateplenie starších striech obytných budov, domov a panelákov

THERMOBASE PUR 35 v spojení s podkladným nopovým pásom PROMINENT V (ALU) a vrchným hydroizolačným pásom MINERAL ELASTOCENE P tvoria spolu hydroizolačno-tepelnoizolačný systém INDEX PROTHERMO PUR, ktorý je ponúkaný na slovensku ako jednoduch aplikovateľný nekotvený kompaktný systém pre obnovy a dodatočné zateplenia starších striech viacbytových obytných budov (panelákov) a ďalších typov budov. Jeho výhoda spočíva okrem jednoduchej realizácie aj vo vhodnej cene, kde sa ponúkajú zľavy na jednotlivé komponenty pri realizácii tohto systému.ZÁKLADNÉ TECHNOLOGICKÉ PRAVIDLÁ APLIKÁCIE SYSTÉMU INDEX PROTHERMO PUR

Úvod
Technologický predpis rieši možnosti použitia a spôsoby aplikácie zatepľovacieho systému na ploché a šikmé strechy Index Prothermo Pur, ktorý vyráma spoločnosť Index so sídlom vo Verone (Taliansko). Systém Index Prothermo Pur sa skladá z tepelnej izolácie Thermobas Pur, vrchného asfaltového pásu s ochranným posypom a doplnkov (kotvy, oplechovania atiky, ukončovacie lišty a pod.). Technologický predpis bol vypracovany podľa predpisov od výrobcu - spoločnosti Index S.p.A., Castel D´Azzano (VR) 31070, Taliansko

Popis systému
Zatepľovací systém INDEX Thermo Pur je určený na zatepľovanie existujúcich plochých a šikmých striech, ale sa dá použiť aj pri novostavbách. Systém sa skladá z troch základných vrstiev:

- podkladný parozábranný nopový hydroizolačný pás PROMINENT V (ALU)
- tepelná izolácia THERMOBASE PUR v hrúbkach od 30 do 80mm, štandardne dodávané hrúbky sú 40 a 60mm
- vrchný SBS alebo APP bitúmenový pás s keramickým alebo bridlicovým ochranným posypom

Thermobase Pur

Tepelná izolácia Thermobase Pur je na báze tvrdeného samozhášavého polyuretánu. Na spodnej strane je asfaltová vrstva, ktorá umožňuje lepšie prichytenie k podkladu (pôvodná hydroizolácia), na vrchnej strane je nakašírovaný modifikovaný asfaltový pás so sklenenou alebo polyesterovou nosnou vložkou
kašírovaný pás má po stranách presahy, prestavením ktorých dosiahneme kompaktnú hydroizolačnú vrstvu. Na kašírovaný pás je možné celoplošne natavovat asfaltové pásy, pričom tepelná izolácia je chránená proti poškodeniu plameňom z horáka
Thermobase PUR sa dodáva v hrúbkach od 30 do 80mm. Štandardne dodávané hrúbky sú 40 a 60mm. Thermobase PUR v uvedených hrúbkach je dodávaný v roliach o šírke 1m
Tepelnú izoláciu je možné prípadne aj kotviť, táto možnosť sa využíva hlavne pri vyšších budovách, kde je kôli vplyvu vetra doporučené dodatočné prikotvovanie

Vrchný SBS (alt. APP) bituménový pás s posypom

- vrchný hydroizolačný SBS (alt. APP) modifikovaný pás s farebným keramickým alebo bridlicovým posypom, určený na celoplošné natavovanie
- zabezpečuje ochrannú vrstvu celého systému
- odporúča sa používať modifikované pásy o plošnej hmotnosti min. 5kg/m2 a vyššej a nosnej vložke min.180g/m2
- najpoužívanejšími druhmi pásov sú Mineral Sirio P 5kg (APP modifikovaný pás) a Mineral Elastocene P 5,5kg (SBS modifikovaný pás)

Popis natavenia Thermobase Pur

Príprava podkladu
Pred začatím pokládky lepenej izolácie je dôležité pôvodnú hydroizolačnú vrstvu podrobne prekontrolovať. Je potrebné vyspraviť prípadne vzduchové bubliny a nerovnosti. Bubliny sa vyrežú, ak sa v nich nachádza vlhkosť vysušia sa a následne pretavia podkladovým hydroizolačným pásom. Zároveň je potrebné zistiť, či nie je pôvodná hydroizolácia odhrnutá a či tvorí kompaktný celok. V prípade, že vrchný asfaltový pás nedrží, je nutné systém dodatočne ukotviť. Ak je pôvodná vrchná hydroizolačná vrstva s posypom, odporúčame použiť čiastočne kotvený systém. Nesmieme zabudnúť, ak sú na streche strešné vpuste, prekontrolovať ich funkčnosť. Ako posledný krok sa odstránia alebo preložia zo strechy nepotrebné predmety (antény, bleskozvod a pod.), strecha sa musí vyzametať a vysušiť.

Natavenie Thermobase Pur
Na začiatku je potrebné tepelnú izoláciu na streche rozrolovať a usporiadať tak, ako bude pritavena, aby bolo jasné ako bude vychádzať a kde budú presahy. Pri natavovaní hlavný plameň z horáka musí smerovať na podkladný pás, aby sa roztavil a zároveň aby sa nepoškodila tepelná izolácia, ktorá má zo spodnej strany tenkú asfaltovú vrstvu. Jednotlivé rolky je potrebné k sebe pri natavovaní pritlačiť na doraz, aby nezostali medzi pásmi tepelnej izolácie medzery. Po natavení tepelnej izolácie k podkladu sa pretavia pozdĺžne presahy vrchného nekašírovaného pásu. Po pozdĺžnych presahoch sa musia pretaviť priečne spoje pásmi podkladného asfaltového pásu. V prípade, že je budova vyššia ako 20m, odporúčame Thermobase prikotviť a to min. po obvode za atikou a v rohoch, prípadne jednu kotvu na m2. Pri kotvenom systéme určí typ, množstvo kotiev a kotevný plán dodávateľ kotiev na základe odtrhovej skúšky. Thermobase Pur by sa nemal nastavovať pri vonkajšej teplote nižšej ako +5°C.

Popis natavenia vrchného izolačného pásu

Vrchný izolačný pás sa natavuje celoplošne. Vystriedanie presahov s podkladným pásom nakašírovaným na tepelnej izolácii Thermobase Pur. Treba dbať na rovnomerný asfaltový výliatok pri natavovaní presahov. Presahy sa môžu pri natavovaní prevalcovať valcom na presahy. Pri nižších atikách sa doporučuje vrchný asfaltový pás vytiahniť až na vrchy atiky., kde sa môže prípadne prekotviť a následne prekryť oplechovaním atiky. Ukončenie na stenách a vyšších atikách je potrebné vytiahnuť min. 15cm a následne ukončiť lištou prikotvenou do atiky. Natavenie vrchného pásu je potrebné vykonávať pri vonkajších teplotách vyšších ako 0°C.

Záver

Tieto technologické pravidlá ukladajú základné povinnosti a postupy pri aplikácii hydro-tepelnoizolačného systému INDEX Prothermo Pur. Nenahrádzajú pritom žiadnu platnú technickú normu pre aplikácie bitúmenových hydroizolačných systémov. Realizátor je povinný dodržiavať všetky platné predpisy BOZP a požiarne predpisy.

 

elasto ikony
 
 

 
 
     
 

ČO ROBÍME

  gulka

Zateplenie a izolovanie
plochých striech
polyuretanovými doskami
Thermobase PUR

  gulka

Spádovanie plochých striech
polystyrénbetónom TB 300

  gulka

Hydroizolácie
Generálne opravy
Obhliadky

  gulka

INDEX, s.p.a., Taliansko

     
 
             
  KTO SME   NAŠE PRODUKTY KONTAKTUJTE NÁS    
gulka

KTO SME

gulka

Termobetón TB 300

PHONE   0905 44 39 01

   
gulka

ČO ROBÍME

gulka

Thermobase

   
gulka

REFERENCIE

gulka

PVC Fatrafol

     
gulka

CERTIFIKÁTY A OCENENIA

gulka

PVC, TPO SOPREMA FLAG

     
gulka

KONTAKT

gulka

Index Prothermo PUR

     
    gulka

Elastocene

     
    gulka

Mineral design

     
    gulka

Prominent
Vapordiffuser
Armodillo