HOME

KTO SME

ČO ROBÍME

REFERENCIE

CERTIFIKÁTY A OCENENIA

KONTAKT

 
zateplenie

 

NAŠE PRODUKTY

     
     
  gulka

Zateplenie a izolovanie
plochých striech
polyuretanovými doskami
Thermobase PUR

  gulka

Spádovanie plochých
striech polystyrénbetónom
TB 300

  gulka

Hydroizolácie
Generálne opravy
Obhliadky

  gulka

INDEX, s.p.a., Taliansko

  gulka

Termobetón TB 300

  gulka

Thermobase

  gulka

PVC Fatrafol

  gulka

PVC, TPO
SOPREMA FLAG

  gulka

Index Prothermo PUR

  gulka

Elastocene

  gulka

Mineral design

  gulka

Prominent
Vapordiffuser
Armodillo

     

download

iso

index
 

prominent vapordiffuserProminent, Vapordiffuser, Armodillo

POPIS:

NOPOVÉ pásy PROMINENT, VAPRODIFFUSER a ARMODILLO sú novým druhom hydroizolácií, ktoré plnia viaceré dôležité a pomocné funkcie v strešnom, či základovom hydroizolačnom súvrství. Určenie každého pásu je iné.

PROMINENT rieši problém účinnej parozábrany a zároveň dokonalého odvetrávania zatepleného hydroizolačného súvrstvia, kde funkciu parozábrany plní hliníková fólia v páse a mikroventiláciu zabezpečujú pravidelne rozložené "nopy" (výstupky) na povrchu pásu, ktoré sa ešte vyznačujú výbornou lepivosťou k tepelnoizolačnému materiálu po nahriatí.

VAPORDIFFUSER je pomocný hydroizolačný nopový pás, ktorý po aplikácií na nový betónový povrch, alebo staré hydroizolačné súvrstvia umožní nataviť nové súvrstvie bez potreby bodového natavovania a dokonale zabezpečí difúziu prípadných odparov po celej ploche strechy. Vapordiffuser úplne zabráni možnosti vzniku vzduchových bublín v novej hydroizolačnej skladbe.

ARMODILLO v najrôznejších druhoch hydroizolačných súvrství pri izoláciách základov budov slúži ako optimálna vrstva pre spojenie hydroizolácie (ktorou Armodillo je) a ďalších potrebných ochranných a drenážnych vrstiev.

Tieto pásy sú vyrobené z destilovaného bitúmenu, určeného na priemyselné použitie, s pridanými elastomerickými a plastomerickými polymérmi. Tieto sa pridávajú do asfaltu za účelom dosiahnutia lepších charakteristík zmesy, ktorej stála báza je tvorená bitúmenom, v ktorom sú disperzne dosiahnuté polyméry. Charakteristiky takéhoto bitúmenu sú potom determinované polymerickou matricou a nie samotným bitúmenom, aj keď tento je najkonzistentnejšou prísadou v zmesi.

Technické dispozície takéhoto polymér-bitúmenu sú teda značne vylepšené, napr. odolnosť vysokým a nízkym teplotám pri zachovaní ideálnej priľnavosti a absolútnej vodenepriepustnosti.

POUŽITIE

PROMINENT sa používa ako parozábranný pás s mikroventilačnou funkciou v zateplených hydro/tepelnoizolačných strešných súvrstviach. Na Prominent sa priamo aplikuje tepelná izolácia v rolkách, alebo paneloch, Prominent zaručí dokonalý spoj medzi ním a tepelnou izoláciou s dlhou životnosťou.
PROMINENT/ALU je posilnený hliníkovou fóliou o hrúbke 60 mikrónov, ktorá zabezpečí absolútnu paronepriepustnosť pásu.

VAPORDIFFUSER sa používa pri nových strechách, aj renováciách starých striech ako hydroizolačná vrstva, ktorá ktorá umožní difúziu pár po celej ploche strechy bez možmého vniknutia pár do nového hydroizolačného súvrstvia.

ARMODILLO P môze byť použitý ako na plochých, tak vertikálnych základových plochách budov samostatne, alebo v spojení s ostatnými izoláciami ako ochranná a dernážna vrstva. Tento pás nahrádza klasicky používanú nopovú fóliu, zabezpečuje pritom aj hydroizoláciu v jednej vrstve.

ZÁRUKA KVALITY:

Všetky uvádzané pásy sú vyrábané pod neustálym laboratórnym dohľadom a firma INDEX S.p.A. je držiteľlom dvoch hlavným celoeurópskych systémov kvality. Je to certifikát ISO 9001:2000, ktorý je hlavnou európskou normou pre dodržiavanie firemného systému kvality. Druhý certifikát je ISO 14001, ktorý určuje vlastnosti výrobkov firmy, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Každý z týchto certifikátov je neoddeliteľnou súčasťou výrobného procesu každej firmy, ktorá chce presadiť svoje výrobky na dnešnom európskom trhu.

 
 
 

 
 
     
 

ČO ROBÍME

  gulka

Zateplenie a izolovanie
plochých striech
polyuretanovými doskami
Thermobase PUR

  gulka

Spádovanie plochých striech
polystyrénbetónom TB 300

  gulka

Hydroizolácie
Generálne opravy
Obhliadky

  gulka

INDEX, s.p.a., Taliansko

     
 
             
  KTO SME   NAŠE PRODUKTY KONTAKTUJTE NÁS    
gulka

KTO SME

gulka

Termobetón TB 300

PHONE   0905 44 39 01

   
gulka

ČO ROBÍME

gulka

Thermobase

   
gulka

REFERENCIE

gulka

PVC Fatrafol

     
gulka

CERTIFIKÁTY A OCENENIA

gulka

PVC, TPO SOPREMA FLAG

     
gulka

KONTAKT

gulka

Index Prothermo PUR

     
    gulka

Elastocene

     
    gulka

Mineral design

     
    gulka

Prominent
Vapordiffuser
Armodillo